การทดสอบที่ 1

ให้สังเกตภาพที่เห็นนั้นมันหมุนไปทางไหน ตามเข็มนาฬิกา หรือ ทวนเข็มนาฬิกา ให้ใช้การตัดสินใจแรกเลยนะ อย่าเปลี่ยนใจ  เพราะภาพที่เห็นมันจะมองได้สองแบบจริงๆ แล้วแต่ว่าใครถนัดสมองซีกไหน

(คลิกที่รูปภาพเพื่อ link เข้าไปดูภาพเคลื่อนไหว) http://nawaporn.wordpress.com

 0107_1

*** ภาพนี้เป็นภาพที่ใช้ในการทดสอบทางการแพทย์ จริงๆ ***

สรุปผลการมองเห็น

- ถ้าเห็นนักเต้นคนนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาแสดงว่าคุณเป็นคนพึ่งสมองด้านขวา (มีความคิดสร้างสรรค์) – ศิลป์

- แต่ถ้านักเต้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาล่ะก็แสดงว่าคนเป็นคนสมองซ้าย (เป็นคนคิดมีเหตุมีผล) – วิทย์

การทดสอบที่ 2

ทดสอบสมองซีกขวา

หาหัวคนในภาพข้างล่างนี้ในเวลาเท่าที่คุณสามารถจะทำได้ (แต่ให้เร็วที่สุด-จับเวลาด้วย) ห้ามโกงเด็ดขาด เพราะนี่คือ การทดสอบว่าสมองข้างขวาของคุณ ผิดปกติ หรือไม่

ที่สำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง คุณจะต้องค้นหาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จนกว่าจะเจอ คุณเจอเมื่อไหร่ การทดสอบเป็นอันจบเมื่อนั้น

0107_2

เราจะเริ่มโดยการจับเวลาตามการทดลองทางการแพทย์ เพื่อทายผลดังนี้

1.) หากคุณสามารถค้นหาได้ภาย ในเวลา 25 วินาที นั่นแสดงว่า คุณเป็นคนที่มีสมองข้างขวาดีกว่าคนปกติ

2.) หากคุณสามารถค้นหาได้ภาย ในเวลา 1 นาที นั่นแสดงว่าสมองของคุณพัฒนาตามปกติ

3.) หากคุณสามารถค้นหาได้ ในเวลา 1-3 นาที นั่นแสดงว่าสมองข้างขวาของคุณมีปฏิกิริยาช้า คุณควรกินโปรตีนให้มากขึ้นกว่าเดิม

4.) แต่ถ้าหากคุณค้นหาเจอเกินกว่า 3 นาที นั่นแสดงว่า สมองของคุณแย่มากๆ และมีปฏิกิริยาตอบ สนองช้ามากๆ ทางที่ดีคุณควรหัดดูการ์ตูนเสียบ้าง เผื่อจะได้พัฒนาสมอง ข้างขวาขึ้นบ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมองซีกขวาทำหน้าที่ได้ดีในด้านต่อไปนี้

1. การมองอะไรที่เป็นมิติ และช่องว่างบนพื้นผิว (Spatial)
2.การเข้าใจภาษาง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน
3.การรับรู้ลวดลายทางด้านศิลปะ การแสดงละครบนเวที
4. ความคิดสร้างสรรค์
5. การมีอารมณ์ขัน
6. การรับรู้เกี่ยวกับการสัมผัส
7. ความคิดเชิงนามธรรม
8. การใช้ภาษาท่าทางหรือภาษากาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นประจำ เช่น การแสดงออกของสีหน้า
9. การจัดสภาพแวดล้อมให้กลมกลืน
10. การทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน รวมถึงการฟังคน 2 คนพูดพร้อมกัน ทั้งที่ต่างพูดคนละแบบ

สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ได้ดีในด้านต่อไปนี้

1.การแสดงออกทางด้านการพูด
2. การรับรู้ด้านภาษา
3. การใช้กล้ามเนื้อแขนขาและมือ
4. ความระมัดระวัง
5. การเรียนรู้โดยการจัดหมวดหมู่
6. การค้นหาความเหมือนกัน
7. การที่จะมีสติควบคุมตัวเองได้
8. การสร้างแนวคิดใหม่ๆ หรือความรู้ที่เกี่ยวกับแนวความคิด หรือความคิดรวบยอดที่เราเรียกว่าการวาง Concept
9. การวิเคราะห์เกี่ยวกับเวลา
10. การเรียนคณิตศาสตร์คำนวณ การเข้าใจจำนวน
11. การเขียน
12. การจำแนกซ้ายขวา
13. การจัดลำดับสิ่งของ

ขอบคุณที่มา: 108-1000เรื่อง วันที่ 7 มกราคม 2552 อักษรเจริญทัศน์ (อจท)

edit @ 23 Jul 2009 19:03:54 by Nupupies

Comment

Comment:

Tweet

ช่าย 3 วิกว่าๆตาไวต่างหาก

#2 By 1 (110.49.205.88) on 2010-05-19 22:05

ผมเป็นพวกหัวศิลป์เหรอเนี่ย ?
อืมมม , ผมหาได้ 03.77 วินาที
แต่ไม่คิดว่าตัวเองพัฒนาดีกว่าปกติหรอก
คิดว่าเพราะสายตามันเหลือบไปเห็นตั้งแต่แรกเลยต่างหาก
sad smile

#1 By PANTHONG on 2009-07-23 19:38